– Thêm chức năng di chuyển dữ liệu giữa 2 VPS cài HOSTVN Scripts Menu 10 – 10 (Lưu ý: 2 VPS phải được cài đặt giống nhau)
– Thêm: Đã tạo được SSL LE cho Subdomain
– Sửa lỗi không add được subdmain khi có dấu
– Sửa lỗi xóa Cronjob backup GG Drive (Bạn nào đang bị lỗi cronjob backup GG Drive thì xóa cronjob và tạo lại)
1. Quản lý tên miền
– Thêm: Clone website (Tự động thay đổi tên miền trong DB nếu là wordpress)
– Thêm: Thay đổi thông tin Database của website (Nếu không dùng DB được tạo sẵn khi add domain)
– Thêm: Config SSL Let’s Encrypt cho Alias Domain
– Thêm: Cấu hình Redirect domain
  • Thêm cakePHP khi tạo domain
2. Quản lý LEMP -> Quản lý Database
– Thêm: Set Charset UTF-8 cho Mysql
– Thêm: Import file sql, sql.gz
3. Quản lý LEMP -> Quản lý PHP
– Thêm: Cài đặt ionCube
4. Quản lý WordPress
– Thay đổi lệnh tối ưu hình ảnh nhằm tối ưu ảnh tốt hơn
5. Thêm menu công cụ
– Tối ưu hình ảnh cho mã nguồn không phải WordPress
– Thêm chức năng deploy nhanh mã nguồn (Tự động thay đổi tên miền trong DB nếu là wordpress)
– Thêm chức năng giải nén file zip, rar, tar.gz, tgz trong public_html
– Kiểm tra dung lượng theo website
– Tìm kiếm file và thư mục dung lượng lớn
6. Sửa lỗi
– Thay đổi một số câu thông báo theo request của người dùng
– Sửa lại một số chức năng cho hợp lý hơn theo request của người dùng
– Sửa lỗi change port Admin Tool
– Sửa lỗi Backup tự động lên Google Drive
– Sửa một số lỗi nhỏ khác
– Added: Lựa chọn Nodejs khi thêm tên miền
– Change: Kiểm tra Nginx Vhost trước khi restart tránh Nginx bị stop khi config sai
– Change: Giới hạn độ dài user 10 ký tự tránh lỗi username quá dài dẫn đến không tạo được Linux user.
– Sửa lỗi Auto backup Google Drive không hoạt động khi chọn backup theo từng tên miền
– Sửa lỗi khi tạo thêm Database
– Thêm lựa chọn backup theo tên miền khi tạo cronjob backup lên Google Drive
– Sửa lỗi mất port sau khi update v1.0.3.9
-Sửa lỗi check sai trạng thái Nginx, MariaDB, PHP trên GG Cloud centOS 7
– Thêm cache của Laravel vào blacklist của Opcache
– Thêm Menu Parked/Alias domain (menu 1 – 6,7)
– Thêm Menu thay đổi phiên bản PHP cho từng website (Menu 1 – 8)
– Thêm Menu thay đổi IP VPS (Menu 10 – 10)
– Sửa lỗi Let’s Encrypt Wildcard (Menu 2 – 1 – 2,3)
– Sửa một số lỗi người dùng report
– Thêm tùy chọn nhập 0 để hủy thao tác
– Thư mục chứa source giống domain để dễ nhận biết
– Fixed một số lỗi người dùng report
– Thêm Rewrite config trong trường hợp chỉnh sửa vhost sai và cần rewrite về mặc định
– Thêm Let’s Encrypt Wildcard
– Thêm tối ưu hình ảnh wordpress
– Fixed các lỗi đã được người dùng report
– Sửa lỗi: Not domain exists when use menu permission all
– Sửa lỗi CSF GUI connect refused

– Sửa lỗi 405 Method Not Allow khi sử dụng plugins DevVN Woocommerce Reviews

– Thay đổi cấu trúc Server Block giúp dễ dàng trong việc config Load Balancing và cấu hình thêm server Fake CDN sau này.
– Thêm thông báo lệnh mở Menu khi login SSH
– Thêm chọn 0 để thoát Remote List
– Sửa lỗi cấu hình plugins Seo và plugins Cache cho WordPress
– Sửa lỗi Detect IPv6 trên VPS Vultr
– Thêm hiển thị Opcache status
– Thêm chmod file và thư mục về mặc định (File: 0644, Thư mục: 0755) khi sử dụng Phân quyền
– Sửa lỗi Chọn Remote Menu Backup GG Drive-
– Sửa lỗi thiếu file config Nginx wp-rocket
– Để update chọn menu 10 – 8
– Thêm Menu quản lý Opcache ( 3 – 3)
– Thêm tính năng Bật/Tắt WP-CRON chuyển sang dùng cronjob giúp tăng tốc độ website (7 – 7 – 8)
– Fix lỗi cài đặt MariaDB trên centOS 8
– Fix lỗi FTP
– Sửa lỗi thay đổi phiên bản PHP
– Sắp xếp lại Menu WordPress chuẩn bị cho loạt tính năng mới

– Bật/Tắt WordPress Cron thay bằng Cronjob của VPS nhằm tăng tốc độ cho website.

– Thêm Menu Bật Tắt Opcache trong Quản lý Cache
– Thêm Menu Scan Malware trong Quản lý VPS
 - Thêm Menu cập nhật lại cấu hình các thông số của SCRIPT trong trường hợp bạn nâng cấp cấu hình VPS
 - Fix 1 số lỗi nhỏ được report từ người dùng

1111