– Thêm tùy chọn nhập 0 để hủy thao tác
– Thư mục chứa source giống domain để dễ nhận biết
– Fixed một số lỗi người dùng report
– Thêm Rewrite config trong trường hợp chỉnh sửa vhost sai và cần rewrite về mặc định
– Thêm Let’s Encrypt Wildcard
– Thêm tối ưu hình ảnh wordpress
– Fixed các lỗi đã được người dùng report
– Sửa lỗi: Not domain exists when use menu permission all
– Sửa lỗi CSF GUI connect refused

– Sửa lỗi 405 Method Not Allow khi sử dụng plugins DevVN Woocommerce Reviews

– Thay đổi cấu trúc Server Block giúp dễ dàng trong việc config Load Balancing và cấu hình thêm server Fake CDN sau này.
– Thêm thông báo lệnh mở Menu khi login SSH
– Thêm chọn 0 để thoát Remote List
– Sửa lỗi cấu hình plugins Seo và plugins Cache cho WordPress
– Sửa lỗi Detect IPv6 trên VPS Vultr
– Thêm hiển thị Opcache status
– Thêm chmod file và thư mục về mặc định (File: 0644, Thư mục: 0755) khi sử dụng Phân quyền
– Sửa lỗi Chọn Remote Menu Backup GG Drive-
– Sửa lỗi thiếu file config Nginx wp-rocket
– Để update chọn menu 10 – 8
– Thêm Menu quản lý Opcache ( 3 – 3)
– Thêm tính năng Bật/Tắt WP-CRON chuyển sang dùng cronjob giúp tăng tốc độ website (7 – 7 – 8)
– Fix lỗi cài đặt MariaDB trên centOS 8
– Fix lỗi FTP
– Sửa lỗi thay đổi phiên bản PHP
– Sắp xếp lại Menu WordPress chuẩn bị cho loạt tính năng mới

– Bật/Tắt WordPress Cron thay bằng Cronjob của VPS nhằm tăng tốc độ cho website.

– Thêm Menu Bật Tắt Opcache trong Quản lý Cache
– Thêm Menu Scan Malware trong Quản lý VPS
 - Thêm Menu cập nhật lại cấu hình các thông số của SCRIPT trong trường hợp bạn nâng cấp cấu hình VPS
 - Fix 1 số lỗi nhỏ được report từ người dùng

1111