Hướng dẫn

Home Hướng dẫn

10. Quản lý VPS

Chức năng quản lý VPS gồm các 8 tùy chọn bao gồm: Trạng thái webserver Thông tin VPS Thông tin khác Xem các tiến trình trên VPS Kiểm tra...

11. Xem thông tin tài khoản

Để sử dụng tính năng Xem thông tin tài khoản. bạn làm theo các bước sau: Trên giao diện MENU chính bạn lựa chọn số (11) khi đó các...

12. Quản lý Cronjob

Chức năng Quản lý Cronjob cho phép bạn có thể cài đặt lịch tự động chạy các công việc mình theo một thời gian mà bạn muốn, để sử...

1111