Tag Archives: Hướng dẫn cài đặt HOSTVN SCRIPT

Home Hướng dẫn
Image

Hướng dẫn cài đặt HOSTVN SCRIPT

HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên Ubuntu được phát triển bởi HOSTVN. HOSTVN SCRIPT giúp bạn...

1. Quản lý tên miền

Tính năng quản lý tên miền cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ...

2. Quản lý SSL

Tính năng quản lý Let’s Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Để sử...

3. Quản lý Cache

Tính năng quản lý Cache giúp bạn bật tắt Memcached, Redis nhanh chóng để phục vụ cho các ứng dụng. Mặc định HOSTVN sẽ tắt để tiết kiệm ram...

4. Quản lý LEMP

Chức năng Quản lý LEMP cho phép bạn có thể dễ dàng quản lý được các dịch vụ mà mình đã cài đặt trên VPS. Để sử dụng chức...

5. Quản lý CSF Firewall

Chức năng quản lý CSF giúp bạn chặn các địa chỉ ip mà bạn không muốn cho truy cập tới website của bạn một cách đơn giản, đây cũng...

6. Phân quyền Chown/Chmod

Chức năng này cho phép bạn phân quyền own và chmod cho các thư mục các file đúng với quyền của nó. để sử dụng chức năng này, bạn...

7. Quản lý WordPress

Đây có lẽ là chức năng mà được nhiều người dùng quan tâm nhất, đây là chức năng mà HOSTVN đã dựa trên các báo cáo thông kê của...

8. Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Để sử dụng chức năng sao lưu và khôi phục dữ liệu bạn làm như sau, ở MENU chính bạn chọn số (8) Tiếp sau đó màn hình sẽ...

9. Admin Tool

Chức năng Admin Tool cung cấp cho bạn các tùy chọn liên quan tới việc update các dịch vụ bạn đang cài đặt trên VPS. Để sử dụng tính...

1111