Version 1.0.7 (December 20, 2018)

Home Project Single

Version 1.0.7 (December 20, 2018)

– Added: Contact form modal on the product page;

Post a Comment

Read similar posts

Hướng dẫn cài đặt HOSTVN SCRIPT

HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên CentOS 7, CentOS 8 được phát triển bởi HOSTVN. HOSTVN...

1. Quản lý tên miền

Tính năng quản lý tên miền cho phép bạn thêm tên miền mới vào VPS một cách dễ dàng, không cần phải cấu hình vhost nhiều dòng, mọi thứ...

2. Quản lý SSL

Tính năng quản lý Let’s Encrypt giúp bạn có thể biến website từ http:// sang https:// miễn phí mà không mất bất kỳ một chi phí nào. Để sử...

1111